Duy, Khương Văn, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thanh Thảo, và Phan Mai Hương. 2021. “Thực trạng sức khỏe của người Lao động làm nghề mộc Xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 144 (8):425-32. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.457.