Chung, Lê Thị Kim, Bùi Thị Minh Hạnh, Đào Xuân Đạt, Tạ Thị Linh, và Nguyễn Đăng Vững. 2021. “Một đánh Giá về Khả năng tương đồng kết Quả xét nghiệm công thức máu”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 144 (8):155-65. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.478.