Quỳnh, Bạch Thị Như, Nguyễn Hải Bằng, Hà Thị Thu, Nguyễn Văn Thảnh, và Dương Quốc Chính. 2022. “Tạo Thư viện chứng dương Cho xét nghiệm Sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 151 (3):9-17. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.641.