Nguyện, Lê Thị Thanh, Trần Ngọc Đăng, Nguyễn Trường Viên, và Bùi Thị Thu Hà. 2022. “23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh Và yếu tố Liên Quan”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 155 (7):177-86. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v155i7.897.