Thịnh, Trần Huy, Ngô Thị Thảo, và Trần Vân Khánh. 2022. “2. Phát hiện đột biến Gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt Enzyme Glucose-6-Phosphatase Dehydrogenase”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 155 (7):8-13. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v155i7.946.