Hinh, Vũ Thị, và Nguyễn Văn Liệu. 2022. “6. Rối loạn thần Kinh tự chủ ở bệnh nhân Parkinson dựa Theo Thang điểm Scopa - Aut”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 156 (8):43-50. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.955.