Anh, Nguyễn Việt, Lâm Hoài Phương, và Ngô Thị Quỳnh Lan. 2022. “9. Hiệu Quả phát âm Sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân Khe hở vòm miệng Có thiểu năng vòm-hầu”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 156 (8):67-73. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.985.