An, Nguyễn Hữu, Vũ Đăng Lưu, và Mai Duy Tôn. 2022. “11. So sánh kết Quả của Ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu Cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học 156 (8):84-93. https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.995.