Thiết, N. B., Tiến, N. V. và Du, V. V. (2022) “16. Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 156(8), tr 130-139. doi: 10.52852/tcncyh.v156i8.1015.