Du, V. V. ., Lan, H. T. . và Hương, L. T. N. . (2023) “9. Tỷ lệ rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 53-60. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1085.