Ánh, N. V. ., Đức, N. T. . và Hải, H. B. (2023) “10. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp kèm ung thư”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 61-68. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1093.