Trang, L. T. Q. ., Thảo, B. T. H. ., Phúc, Đỗ G. . và Hải, H. B. . (2023) “11. Giá trị của thang điểm Hestia và sPESI trong tiên lượng tử vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 69-76. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1094.