Tuấn, N. V. ., Hà, T. T. T. . và Yến, N. H. . (2023) “12. Đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở thanh thiếu niên rối loạn lo âu lan toả”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 77-86. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1103.