Hương, P. T. Q. ., Ngọc, V. T. N. ., Hằng, P. T. T. ., Ngọc, N. T. B. . và Toàn, Đỗ T. T. . (2023) “8. Tổng quan hệ thống và phân tích gộp hiệu quả của thiết bị phân tích độ rung khớp trong chẩn đoán rối loạn khớp thái dương hàm”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 40-52. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1106.