Tú, N. T. T. . và Vân, N. T. T. . (2023) “33. Tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của ‘Cao lỏng Sinh hóa’ trên sản phụ sau đẻ thường”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 254-263. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1114.