Hương, H. T. T. . và Tuấn, N. V. . (2023) “13. Đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh sử dụng chất kích thích dạng amphetamine”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 87-96. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1119.