Nga, N. T. Q. ., Hiền, Đào T. ., Nguyên, P. T. ., Hà, L. T. . và Hà, N. T. . (2023) “23. Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 175-181. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1129.