Ân, T. T. ., Hoa, P. N. . và Lan, H. P. T. . (2023) “18. Hội chứng chuyển hóa và độ nặng thoái hóa khớp gối theo giai đoạn X-quang ở người trên 40 tuổi”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 127-136. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1131.