Thủy, T. T. . và Hồng, N. T. T. . (2023) “16. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ mắc hội chứng ruột ngắn”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 113-120. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1152.