Thảo, N. T. . và Liệu, N. V. . (2023) “26. Đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 198-205. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1169.