Trang, Đỗ T. Đài . và Thương, N. H. . (2023) “39. Sốt kéo dài sau COVID-19 liên quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo ca bệnh”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 314-321. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1184.