Linh, C. N. ., Hằng, Đào V. . và Long, Đào V. . (2023) “25. Áp lực và tình trạng nhận cảm của cơ thắt hậu môn ở bệnh nhân rối loạn đồng vận phản xạ rặn trên đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 191-197. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1193.