Huyền, N. T. ., Nguyên, P. T. ., Duyên, V. T. ., Phượng, L. T. ., Anh, N. T. H. . và Vân, Đặng T. H. . (2023) “22. Một số yếu tố nguy cơ của biến chứng giãn lớn động mạch vành ở bệnh nhân Kawasaki”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 166-174. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1200.