Thuỷ, P. T. ., Giáp, V. V. ., Lan, L. T. T. ., Nhung, N. V. . và Châu, N. Q. (2023) “30. Đặc điểm lâm sàng và tỷ lệ đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của người bệnh tại một số đơn vị quản lý ngoại trú”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 160(12V1), tr 228-236. doi: 10.52852/tcncyh.v160i12V1.1218.