Mai, Đỗ T. T. . và Dũng, V. C. . (2021) “Tần suất và nguyên nhân tái nhập viện của bệnh nhân Pompe điều trị enzyme thay thế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương từ 2015 - 2020”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 14-19. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.125.