Khánh, N. N. . và Dũng, V. C. . (2021) “Kết quả điều trị bệnh Pompe thể xuất hiện ở trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 20-25. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.126.