Phương, V. H. . và Hiền, N. T. . (2021) “Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT - Probnp với thang điểm Sofa, Apache II và nồng độ Procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 63-68. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.132.