Hằng, Đào V. . và Huế, L. T. M. . (2021) “Biểu hiện lâm sàng, hình ảnh nội soi, đặc điểm trên kĩ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao ở bệnh nhân co thắt đoạn xa thực quản”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 85-92. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.136.