Thị Quỳnh Nhung, B., Thị Vân Anh, P., Trọng Thông, N., Ngọc Cương, L. và Phương Thanh, M. (2023) “31. Tác dụng chống xơ gan của vismisco trên mô hình gây xơ gan bằng carbon tetrachloride trên chuột nhắt trắng”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 162(1), tr 272-279. doi: 10.52852/tcncyh.v162i1.1407.