Xuân, Đặng T. . (2021) “Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu do ngộ độc cấp”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 127-134. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.141.