Đạt, N. T. ., Linh, H. T. ., Minh, L. Đại ., Mai, D. N. L. ., Tùng, P. T. ., Trang, N. T. T. . và Giang, K. B. . (2021) “Tỉ lệ rối loạn lo âu lan tỏa và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Đại học Y Hà Nội năm học 2018 – 2019”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 135-142. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.142.