Luyến, N. T. T., Diễm, N. T. H. ., Anh, Đặng K. ., Giang, N. V. ., Hà, N. T. T. và Hương, L. T. . (2021) “Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ thu nhập thấp tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2019”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 203-210. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.150.