Hưng, Đoàn Q. ., Giang, L. M. ., Minh, P. V. ., Vân, H. T. H., Tác, P. V. ., Liên, N. T. K. ., Nam, . N. H. ., Hảo, T. T. ., Mai, P. P. ., Hà, H. T. T. ., Hoàng, Đào V. . và Hường, N. T. T. . (2021) “Thực trạng nhân lực bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện ở các vùng sinh thái”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140(4), tr 211-219. doi: 10.52852/tcncyh.v140i4.151.