Anh, N. N. ., Duy, P. T. . và Nhung, P. H. (2023) “10. Xác định hiệu quả kháng khuẩn của ceftolozane/tazobactam với các chủng Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 168(7), tr 86-93. doi: 10.52852/tcncyh.v168i7.1731.