Khải, T. Q. ., Phương, N. M. ., Vân, P. H. ., Quân, P. M. ., Như, T. T. H. ., Trí, N. Đức ., Huy, N. B. T. ., Cường, N. M. ., Nguyên, L. T. ., Hưng, N. H. T. . và Vi, T. V. . (2023) “20. So sánh hai thang điểm Vesikari và Clark trong đánh giá mức độ nặng tiêu chảy cấp do rotavirus”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 168(7), tr 179-187. doi: 10.52852/tcncyh.v168i7.1807.