Phương, Đào V., Linh, P. T., Tôn, M. D., Tuấn, N. A. và Thọ, P. Q. (2023) “4. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 170(9), tr 27-36. doi: 10.52852/tcncyh.v170i9.1867.