Đức, H. T., Thuỳ, P. T. và Hân, N. T. N. (2023) “8. Kết quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 170(9), tr 66-75. doi: 10.52852/tcncyh.v170i9.1886.