Sơn, T. Q. và Học, T. H. (2023) “39. Phẫu thuật nâng rãnh liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh lý nang lông cùng cụt: Loạt ca lâm sàng và điểm lại y văn”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 170(9), tr 354-363. doi: 10.52852/tcncyh.v170i9.1944.