Linh, Đỗ M., Lan, B. N. và Hồng, N. T. T. (2023) “28. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhi ung thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 170(9), tr 254-260. doi: 10.52852/tcncyh.v170i9.1967.