Giang, Đặng T. K. ., Dũng, V. C. ., Trang, N. T. Q. ., Xuân, B. T. ., Hương, B. T. ., Kiều Anh, N. T. ., Mơ, Đỗ T. ., Hương, N. T. T. ., Thủy, C. T. . và Khánh, N. N. . (2024) “16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhi mắc hội chứng Cushing ngoại sinh”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 174(1), tr 135-141. doi: 10.52852/tcncyh.v174i1.2172.