Sơn, T. Q., Minh, H. X. . và Học, T. H. . (2024) “17. Kết quả cắt gan điều trị bệnh sỏi gan: Hồi cứu 45 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 174(1), tr 142-151. doi: 10.52852/tcncyh.v174i1.2189.