Ivanovich, S. E., Evgenievich, S. E., Anatolievich, O. S. và Thắng, L. H. (2024) “5. Nguy cơ tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm Aflibercept”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 175(2). doi: 10.52852/tcncyh.v175i2.2196.