Quân, P. T. ., Xuân, L. T. T. ., Thảo , N. T. ., Hương, P. T. M. ., Nhung, T. T. K. . và Hà, L. T. T. (2021) “Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 144(8), tr 322-328. doi: 10.52852/tcncyh.v144i8.448.