Duy, K. V. ., Chung, L. Q. . và Phượng, K. T. B. . (2021) “Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than ở người lao động tại một Công ty khai thác than hầm lò, năm 2020 ”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 144(8), tr 350-360. doi: 10.52852/tcncyh.v144i8.456.