Quang, L. H. ., Hương, L. T. ., Liễu, N. T. T. ., Hiền, D. T. T. . và Ninh, N. T. . (2021) “Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 144(8), tr 370-377. doi: 10.52852/tcncyh.v144i8.477.