Chung, L. T. K. ., Hạnh, B. T. M. ., Đạt, Đào X. ., Linh, T. T. . và Vững, N. Đăng . (2021) “Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 144(8), tr 155-165. doi: 10.52852/tcncyh.v144i8.478.