Tú, V. N. ., Thắng, N. D. ., Huy, N. A. ., Gia, N. D. ., Tú, L. V. . và Minh, L. A. . (2022) “Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại vi tại vị trí chọc mạch sau can thiệp tim mạch”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 151(3), tr 115-121. doi: 10.52852/tcncyh.v151i3.619.