Nữ, N. T. ., Tuấn, P. L. A. ., Khánh, T. V. . và Thịnh, T. H. . (2022) “Xác định đột biến gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 151(3), tr 18-25. doi: 10.52852/tcncyh.v151i3.665.