Nguyện, L. T. T. ., Đăng, T. N. ., Viên, N. T. và Hà, B. T. T. . (2022) “23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố liên quan”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 155(7), tr 177-186. doi: 10.52852/tcncyh.v155i7.897.