Thịnh, T. H. ., Thảo, N. T. . và Khánh, T. V. . (2022) “2. Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt enzyme Glucose-6-phosphatase dehydrogenase”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 155(7), tr 8-13. doi: 10.52852/tcncyh.v155i7.946.